Projektowanie logo firmy a następnie rejestracja logotypu

Decydując się na logi firmy, poza przywiązaniem szczególnej wagi do jego profesjonalizmu, unikalności i rozpoznawalności, konieczne jest, by wybrać taki wzór, którego opatentowanie nie będzie rodzić wątpliwości prawnych w zakresie możliwości dopuszczenia się plagiatu. Zwykle w Urzędzie patentowym rejestracja logotypu obejmuje logo, jako znak słowno-graficzny lub logo, jako wyłącznie znak słowny.
Projektowanie logo firmy, powinno zatem uwzględniać przyszłą potrzebę jego rejestracji.

 
Znak, stanowiący element rozpoznawalny marki, powinien być uniwersalny, na tyle by zapadając w pamięć był możliwy do odtworzenia dla potencjalnego klienta bez większego wyzwania. Dzięki temu wartość logo utrwala się w świadomości społecznej i staje się ponadczasowa.
Beż wątpienia projektowanie logo firmy powinno uwzględniać także fakt, że jest to pierwsza reklama, która może zachęcić potencjalnego klienta do zakupu lub wręcz przeciwnie – rezygnacji z niego. Z tego względu logo wraz z zaplanowaną identyfikacją wizualną, determinują jakościowe postrzeganie firmy i tym samym gwarantują sukces prowadzonej działalności.

You may also like...