Polska a wybór uczelni

Gdy musimy podjąć decyzje

Z pewnością nie należy ona do najłatwiejszych, zwłaszcza gdy nie do końca wiemy czym chcemy się zajmować w przyszłości i pojawia się problem czy polegać na zdaniu znajomych, rodziców czy ulubionych nauczycieli. Ci którzy właśnie stają przed tym wyborem mogą odetchnąć z ulgą, obecnie w Polsce działa około 400 uczelni wyższych, publicznych i prywatnych, na których temat kierunków jest bardzo zróżnicowany – każdy powinien znaleźć coś ciekawego dla siebie. Zwłaszcza, że w obecnych czasach powstaje bardzo dużo nowych i przyszłościowych profili studiów dopasowanych do potrzeb realnego świata. Wybór musimy oczywiście uzależnić od wyników maturalnych, jednak tym, którym egzamin dojrzałości nie udał się najlepiej, mają możliwość poprawienia wyników w przyszłym roku – wymarzone studia są dalej w zasięgu ręki.

Uczelnie w Polsce

Szkoły wyższe oprócz bogactwem kierunków kuszą również wyjazdami, wymianami studenckimi, stażami w firmach gdzie możemy zdobyć realne przygotowanie do zawodu czy też stypendiami dla tych zdolniejszych. Na większości uczelni w Polsce organizacja studiów jest trzystopniowa: studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie), studia II stopnia (magisterskie), studia III stopnia (doktoranckie). Wyjątek stanowią studia jednolite magisterskie działające na podobnej zasadzie jak te pierwszego stopnia. Po studiach pierwszego jak i drugiego stopnia możemy rozwijać się dalej na studiach podyplomowych. Dokładne informacje o zasadzie działania tego systemu jak i rekrutacji z pewnością znajdziemy na stronach interesujących nas szkół wyższych.

Możesz również polubić…